Inloggen (Nieuw bij Veilig Glijden? Meld je aan
0 producten  |  

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijzen wij van depillenshop.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van depillenshop.nl Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van depillenshop.nl

Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het in princiepe toegestaan, maar oms problemen te voorkomen is een mailtje altijd prettig. 

De op deze website getoonde informatie wordt door depillenshop.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. depillenshop.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel depillenshop.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is depillenshop.nlniet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein vandepillenshop.nl, welke geen eigendom zijn van depillenshop.nl, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links gebruikt worden, verlaat men de website van VeiligGlijden.nl. Hoewel depillenshop.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VeiligGlijden.nl worden bijgehouden wordt afgewezen.